De Beweging

Ondanks de pogingen tot hervormingen van de jaren ‘90 blijft de Vlaamse en Belgische politiek erg verstard. De wijzigingen van de kieswetgeving hebben bovendien de bestaande partijen een grotere almacht gegeven, vermits het voor kleinere partijen bijzonder moeilijk wordt om de neus aan het venster te steken. Voeg daarbij dat de zogenaamde democratische partijen hun grootste concurrent op een ondemocratische manier trachten uit te schakelen, en de autoritaire trekken van de politiek in Vlaanderen liggen duidelijk bloot. De politieke partijen worden bovendien geleid door maximaal drie personen die onderling over de partijgrenzen via bepaalde netwerken contacten hebben, maar wier besluitvorming binnen hun eigen politieke formatie overduidelijk autoritair en dictatoriaal is.
De nieuwe liberale beweging moet dan ook deze verstarring doorbreken. Geen sprake van kleine partijcenakels waarin alles beslist wordt. De burger moet betrokken worden bij het bestuur van het land.

De nieuwe beweging moet Vlaams, liberaal, onafhankelijk, tolerant en transparant zijn, met andere woorden VLOTT.