Onafhankelijk

In een democratische rechtstaat moet de politieke besluitvorming onafhankelijk gebeuren los van allerlei drukkingsgroepen. Vakbonden, mutualiteiten, religies en andere drukkingsgroepen kunnen een bijdrage leveren tot de kwaliteit van het maatschappelijk leven, maar mogen in geen enkel geval een band hebben met de politieke partijen.

Om dit ten volle te realiseren, volstaat het niet dat verkozen politici een vermogensaangifte doen en een mandatenlijst deponeren. Zij zouden ook een verklaring van “conflict of intrest” moeten afleggen. Dit betekent dat beleidsmakers, zowel zij die verkozen zijn als zij die in de zogenaamde kabinetten of beleidscellen werken, een verklaring dienen af te leggen waarin zij al hun belangen opsommen, zodat bij iedere beslissing kan nagegaan worden in hoeverre het lidmaatschap van bepaalde groepen en/of het bezit van bepaalde aandelen bijgedragen heeft tot de besluitvorming. Niet alleen mandaten en bezit moeten bekend gemaakt worden, het zal ook het democratisch gehalte van de besluitvorming bevorderen wanneer door ministers openlijk bekend gemaakt worden tot welke filosofische of religieuze groepen zij daadwerkelijk behoren.

De scheiding der machten dient strikt te worden gerespecteerd, en de nodige consequenties dienen hieraan te worden verbonden.

Lees verder