Tolerant

Onze maatschappij is ernstig verziekt door onverdraagzaamheid, op alle vlakken, in alle bevolkingslagen en in alle richtingen. Er kan geen plaats zijn voor religieus of politiek fanatisme, voor uitsluiting van andersdenkenden, voor theocraten of aprioristen. Integendeel, wij wensen iedereen met een open geest tegemoet te treden en verwachten in ruil daarvoor eenzelfde openheid. Tolerantie vloeit voort uit de eeuwenoude westerse cultuur die van bij zijn ontstaan multicultureel was, lang vooraleer de neofiete “would be” intellectuelen dit begrip een verkeerde inhoud zijn gaan toemeten. Nergens in de wereld is er een zo grote verscheidenheid in taal, cultuur, vrijheid en openheid te vinden als precies in West-Europa en in Vlaanderen. Miljoenen migranten hebben dit land als het paradijs beschouwd en hier vrede, welvaart en veiligheid gezocht. Ook van deze gasten verwachten wij reciprociteit en het respect voor de samenlevingsvormen die wij wensen te behouden en waarvan wij de meerwaarde en de hoogstaande culturele inhoud erkennen. Migranten moeten de samenlevingsvorm waarin zij zich komen vestigen, en die zij dus blijkbaar verkozen hebben als maatschappijmodel boven het hunne, aanvaarden. Reeds ten tijde van Erasmus was het humanisme een wereldvisie met duidelijke voorkeur voor de eigen beschaving. Multicultureel samenleven is slechts mogelijk wanneer alle samenstellende delen van deze samenleving multicultureel zijn en zich dus niet opsluiten in een monocultureel, vaak religieus geïnspireerd getto.

Tolerantie betekent ook geduld en bezorgdheid voor degene die in de maatschappij nog niet of niet meer mee kunnen, voor ouderen, jongeren, zwakken, zieken en andersvaliden.

Lees verder